Indywidualny TUTORING UCZENIA SIĘ

DLA UCZNIÓW 11-15 LAT

Chciałabyś pomóc swojemu dziecku w osiągnięciu najlepszych wyników w nauce i w efekcie sprawić, żeby wzrosła jego motywacja do nauki i samodzielność?

Szukasz skutecznej pomocy?
Chcesz, żeby Twoje dziecko nauczyło się samodzielnie i skutecznie uczyć?

Tak, żeby nie spędzało mnóstwa czasu na nauce, a zaoszczędziło go na realizację swoich zainteresowań?

I żeby nie potrzebowało już więcej korepetycji, bo będzie potrafiło samodzielnie się uczyć i organizować sobie naukę?

Wypróbuj
TUTORING UCZENIA SIĘ!

Czym jest TUTORING?
 • to metoda indywidualnej pracy tutora (opiekuna, przewodnika) z uczniem (podopiecznym),
 • bazuje na silnych stronach podopiecznego,
 • polega na wyznaczaniu celów i motywowaniu do ich realizowania,
 • TUTORING UCZENIA SIĘ to właśnie taka praca z uczniem nastawiona konkretnie na zdobycie przez niego umiejętności uczenia się

Nazywam się Ula Stępniewska

Jestem byłą nauczycielką, a obecnie tutorem i trenerem umiejętności poznawczych, a także twórczynią autorskich warsztatów Szkoła Skutecznej Nauki. Prywatnie zaś mamą czwórki dzieci, którym na co dzień staram się stworzyć optymalne warunki do nauki i rozwoju tak, aby mogły w pełni wykorzystać potencjał, z którym przyszły na świat.

Indywidualny TUTORING UCZENIA SIĘ to program dla uczniów w wieku 11-15 lat, którzy chcą:

 • poprawić swoją umiejętność uczenia się,
 • poznać skuteczne metody nauki i wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie,
 • osiągać jak najlepsze wyniki przy możliwie najmniejszym nakładzie czasowym,
 • zacząć robić skuteczne notatki, które wspomagają proces nauki,
 • nabyć umiejętność samodzielnego uczenia się, bez pomocy korepetytora,
 • nauczyć się organizować i planować swoją naukę,
 • dowiedzieć się, jak skutecznie wyznaczać sobie cele i realizować je,
 • wypracować optymalne dla siebie sposoby przygotowywania do sprawdzianów i egzaminów,
 • zmniejszyć ilość czasu przeznaczanego na naukę,
 • zaoszczędzić czas na realizację pasji i spotkania z przyjaciółmi.

TUTORING UCZENIA SIĘ to cykl 16 indywidualnych spotkań na Zoomie
CENA 80 zł./h
ale nie musisz kupować kota w worku.
Z góry płacisz tylko za jedną lekcję,
potem podejmujesz decyzję, czy chcecie spotkania kontynuować.

Opinie

Oczywiście ostateczny efekt naszej współpracy zależy w dużym stopniu od motywacji i zaangażowania Twojego dziecka!

Ja ze swojej strony zapewniam:

Indywidualne podejście
do każdego ucznia
Jako prywatny tutor skupię się na potrzebach Twojego dziecka i dopasuję program nauczania do jego indywidualnych potrzeb. Będę monitorować postępy dziecka i dostosowywać metody nauki, aby zapewnić mu najlepsze wyniki

Dostępność i elastyczność
Indywidualny tutoring daje również możliwość dopasowania terminów lekcji. Wspólnie ustalimy częstotliwość, harmonogram i terminy naszych spotkań, tak aby było to najdogodniejsze dla Twojego dziecka.

Skuteczne metody nauczania
W trakcie lekcji będziemy poznawać i wykorzystywać w praktyce różnorodne metody nauki, które są dostosowane do wieku i poziomu edukacji Twojego dziecka. Będziemy pracować nad rozwojem jego umiejętności i wiedzy, aby zapewnić mu skuteczną naukę.

Motywacja do nauki
Wspólnie opracujemy cele i plan działania, aby osiągnąć najlepsze wyniki w nauce. „Efektem ubocznym” naszej współpracy będzie zwiększona motywacja do nauki i samodzielność w tym zakresie.

Wsparcie w nauce
Jeśli Twoje dziecko zbliża się do ważnego egzaminu lub sprawdzianu, pokażę mu, jak najlepiej przygotować się do niego, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Pomogę mu wypracować strategie nauki, które będą dla niego najbardziej skuteczne.

Przyjazna atmosfera
Zawsze znajduję silne strony ucznia i na tej bazie opieram dalszą współpracę. Wspieram nastawienie na rozwój. Skupiamy się na tym, co pozytywne, zamiast szukać błędów. Traktuję ucznia po partnersku.

J

Już dziś możesz zapisać dziecko na INDYWIDUALNY TUTORING UCZENIA SIĘ!
Daj mu szansę na zdobycie jednej z najważniejszych umiejętności XXI wieku, która będzie potrzebna przez całe życie.

W razie dodatkowych pytań, napisz do mnie maila: ula@edukreacje.pl

Chętnie odpowiem na każdą wiadomość i pomogę zdecydować, czy ta oferta jest dla Ciebie i Twojego dziecka.